bann_case1.jpg

Percorsi

Poster Lettere al direttore
Dite la vostra
Poster Forum
Dialogo con i lettori
Poster La mia finlandia
Foto, racconti, memorie
Poster Fin Ciak
Video, clip, interviste
Poster Teatro Finlandese
Testi in traduzione italiana
Poster Guida
Indirizzi utili in italiano

Pubblicità

 

Corrivo

Image

2018 anno europeo del patrimonio culturale

Il 2018, dichiarato Anno europeo del patrimonio culturale, sarà dedicato alla promozione della diversità culturale, del dialogo interculturale e della coesione sociale.
L’impegno si rivolgerà ad evidenziare il contributo economico dei beni culturali per i settori culturali e creativi e a sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell’Ue, tra cui la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione post-conflitto e la ricostruzione del patrimonio culturale eventualmente distrutto.
Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono:
- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale
- evidenziare il contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e creativo, compreso per le piccole e medie imprese, e allo sviluppo locale e regionale
- sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell'UE, inclusa la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione postbellica e la ricostruzione del patrimonio culturale distrutto
L'Anno europeo potrà contare su una dotazione finanziaria dedicata pari a 8 milioni di EUR, 4 saranno erogati dal programma Europa Creativa e gli altri 4 da altri programmi UE quali Erasmus Plus, Horizon 2020 ed Europa dei Cittadini che parteciperanno con bandi dedicati.
Gli Stati membri nomineranno dei coordinatori nazionali per promuovere le iniziative dirette nel proprio paese e raccordarsi con quelle “bandiera” promosse dalla Commissione. Rappresentanti del Parlamento europeo potranno partecipare in qualità di osservatori alle riunioni dei coordinatori nazionali organizzate dalla Commissione per lo svolgimento dell'Anno europeo.
Il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale sarà presentato al Forum della Cultura in programma a dicembre 2017 a Milano.
La Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 20 maggio scorso. (G. Nitti)

Testo cliccando qui

 

La Rondine - RSS Feed

La Rondine

Rondine
La Rondine

Cari lettori, stiamo rinnovando il nostro sito. Pertanto nelle prossime settimane La Rondine non sarà sempre accessibile e potra' presentare delle anomalie grafiche o di funzionamento. Ci scusiamo per gli inconvenienti.

Un manoscritto inedito di Aulis J. Joki Stampa E-mail
di Pirjo Nummenaho (Napolin yliopisto)   
Indice articolo
Un manoscritto inedito di Aulis J. Joki
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6

Image

Sul lessico culturale finlandese attraverso le osservazioni di Aulis J. Joki

This contribution deals with Joki’s manuscript regarding lectures on cultural words in Finnish and its related languages starting from the oldest, the Uralic period. These lectures were meant to be held also at the University of Naples in 1980, but because of his sudden illness, he held only two of them.
 
Confluence of congeners
 
 
Aulis J. Joki (2.6.1913 - 8.2.1989), whose one hundredth anniversary was in 2013, was the only son of Johan Joki (a carpenter) and Amanda Tolvanen (1). He was native of Viipuri, where he lived until 1918, when his parents moved first to Lappeenranta and after that to Hämeenlinna, before settling down definitely in Tampere, where Joki attended his schools. He turned out to be a very talented and versatile student.

Joki was interested in linguistics, medicine (especially psychiatry) and even arts. He was good in sculpture and produced some really nice works. He was a good scholar and his research field was very vast, in fact, he received recognition in several areas. Besides the lexical history of Finnish language, he dealt also with Samoyedic and general Uralic studies. His contribution to language contacts between Uralic, Indo-European, and Altaic languages was of great relevance. He was even interested in Sinology. In fact, Joki was a leading organizer of oriental studies in Finland.

ImageHe was an honorary member of the Finno-Ugrian Society (Helsinki), Societas Uralo-Altaica (Göttingen), Wiener Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (Wien) and Türk Dil Kurumu (Ankara). Joki also translated famous travelling stories like Marco Polo’s travels. He had great talents and was highly appreciated in international circles.

This contribution deals with Joki’s manuscript regarding lectures on cultural words in Finnish and its related languages starting from the oldest, the Uralic period. These lectures were meant to be held also at the University of Naples in 1980, but because of his sudden illness, he held only two of them.

In his introduction Joki gives a historical description of the studies in this specific field. Up til now it has not received much attention in Finland. This manuscript has not been published before, as it is a map for lecture notes. It shows how words can be studied in their cultural contexts and not only from a typological point of view, as is the modern trend. On the other hand, during the past decades lists like the ones below have become almost popular.

(1) See A.J. Joki, Kaukomailta ja työkammioista (= Castrenianumin toimitteita 29), Helsinki 1988.

 

Suomen ja sukukielten kulttuurisanastosta

Kulttuurisanat (Aulis J. Joen luentomateriaalia (1))

Tämäntapainen luentosarja saattaa vaikuttaa vanhanaikaiselta. Voisi olla modernimpaa puhua esim. glossematiikasta tai “kielen atomiopista”, fonologiasta t. fonematiikasta. Uutuuden viehätystä tarjoaisi varmaan glottokronologian t. leksikostatistiikan tarkastelu fennougristiikan kannalta. Kiintoisaa olisi tutkia matemaattisen ja tilastollisen lingvistiikan saavutuksia sekä lännessä että idässä . – Kun kuitenkin olen valinnut yhdeksi teemakseni tänä lukuvuonna “suomalaisugrilaisten kielten kulttuurisanojen historian”, olen tehnyt näin ensinnäkin siksi, että voimassa olevat tutkintovaatimukset edellyttävät tällaisen luentosarjan pitämistä, ja toisaalta sen tähden, että toivon voivani tässä yhteydessä esittää ehkä jokusia uusiakin yksityiskohtia, koska olen joutunut vähän liikkumaan juuri sanahistorian piirissä. - Vaikka uudet tuulet puhaltavat voimakkaina etenkin kielitieteen valtamerentakaisissa keskuksissa, sielläkään ei perinnäinen kielihistoria ole suinkaan tykkänään syrjään sysättynä – eikä vertaileva historiallinen kielitiede tulekaan menettämään merkitystään – vaikka sen asema kylläkin on sikäli supistunut, että se ei ole enää lingvistiikan ehdoton keskus, vaan – nykyisittäin sanoen – yksi sen “sektoreista”.

Onhan selvää, että kieli ei ole vain sosiaalinen ilmiö, pelkkä nykyhetken kommunikaatioväline, vaan se on myös historiallinen ilmiö ja sitä on myös sellaisena tarkasteltava (2).

Kielihistorialliselle tutkimukselle ovat epäilemättä olleet hyödyksi eräät niistä oivalluksista, joihin viime vuosikymmenien kielitiede on nimenomaan kielen kuvauksena päätynyt. Nähdäkseni ovat kuitenkin struktuurin tutkimukset olleet arvokkaampia kuin eräät strukturalistiset äärimmäisvirtaukset. Monet strukturalistithan haluavat tehdä kielentutkimuksesta luonnontieteen (verte!) science. He haluavat, että se olisi yhtä eksaktista kuin matematiikka tai kvanttifysiikka. Hjelmslevin ihanteena on kangastellut algebra, amerikkalaisten strukturalistien teoksissa vilisee murtolausekkeita, yhtälöitä, juuria ja logaritmeja jne.

On sanottu, että pelkillä strukturalistisilla metodeilla operoitaessa kieli lopulta kuolee operointipöydälle. Eihän kieli ole ihmisestä riippumattomien matemaattisten suureidenjoukko, vaan ihmishengen subjektiivisen luomisen tulos. Strukturalistit kieltävät sanojen merkityspuolen: merkitys “extralinguistic”, tai “epälingvistinen maailma”. Mutta eihän merkitystä ole ilman kieltä – ja akustiset hahmot ovat pelkästään tyhjää ääntä, kaikua, jollei niillä ole merkitystä.

Henkitieteenä on kielitieteenkin tehtävänä ja päämääränä ihmisen ja ihmiskunnan tuntemuksen edistäminen.

Kulttuurisanoiksi määrittelee Y.H. Toivonen vastaavissa luennoissaan “sanat, jotka merkitsevät sekä aineellisen että henkisen elämän ja viljelyn piiriin kuuluvia käsitteitä”. Hän käytti tarkoituksellisesti sanaa viljely, jota latinan cultura nimenomaisesti merkitsee, alkuaan erityisesti maanviljelyä, mutta myös mm. eläinten ja kasvien kehittämistä. Kulttuurisanoja käytetään kulttuurihistoriallisina todistuskappaleina. Jos voimme osoittaa jonkin kulttuurisanan olleen tiettynä aikana tietyn kieliyhteisön käytössä, päättelemme, että sanan ilmaisema käsitekin, esine, teko jne., on samaan aikaan ollut tunnettu. Kielteisten päätelmien tekeminen päinvastaisissa tapauksissa on useinkin uskaliasta: vanhan kulttuurisanan puuttuminen ei ilman muuta todista käsitteenkin puuttumista tiettynä aikana, sillä vanha sana on saattanut hävitä, kuolla, unohtua uudemman tieltä.


 
< Prec.   Pros. >

Pubblicità

Image

Viaggi frizzanti, assaggi inebrianti

 

Eventi

Fantastica!

Image

A Tampere, in mostra i capolavori di Valentino

Alcune tra le più straordinarie creazioni viste in passerella, gli abiti di alta moda di Valentino, sono in mostra al Museo Milavida di Tampere, la capitale industriale della Finlandia. Intitolata Fantastica! Abiti di Valentino da collezioni private, è una mostra che rappresenta innanzi tutto una celebrazione dell’alta moda: sotto i riflettori vi sono non solo gli abiti di Valentino provenienti da collezioni private, ma anche il loro retroterra artigianale e la minuziosa esperienza di tessitori, sarti e ricamatori, che rendono ogni capo prezioso come un gioiello.
La raffinatezza e la cura dei dettagli fanno sì che Valentino venga definito “L’ultimo imperatore della moda”.
Ottima l’occasione, per i curiosi, per conoscere l’edificio storico che ospita la mostra, Il Castello di Näsi (Näsilinna) a Tampere, nel quartiere di Finlayson.
Il magnifico palazzo è stato costruito nel 1898 da Peter von Nottbeck, figlio di Wilhelm von Nottbeck, con progetto di Karl August Wrede, autore celebre per una serie di grandi edifici come la Biblioteca municipale di Turku. Il palazzo nel 1905 fu ceduto dagli eredi al comune di Tampere.
Danneggiato a più riprese durante la guerra civile, e poi durante la seconda guerra mondiale, l’edificio ha subito profondi restauri, tra il 2013 e il 2015, recuperando la sua originaria bellezza. Oggi Näsilinna, oltre al Museo, ospita anche un caffè e un ristorante.

Image

Valentino Garavani è uno degli stilisti più famosi, ha vestito il bel mondo internazionale, ed è talmente celebre da aver dato il suo nome a una varietà di rosso. Come grandi pittori del passato, da Carpaccio a Tiziano.

Mostra: Museo Milavida - Tampere

dal 15 giugno al 15 ottobre
http://museomilavida.fi/en/museum-milavida/

 

Pubblicità

 

Eventi