snow_man_1.jpg

Percorsi

Poster Lettere al direttore
Dite la vostra
Poster Forum
Dialogo con i lettori
Poster La mia finlandia
Foto, racconti, memorie
Poster Fin Ciak
Video, clip, interviste
Poster Teatro Finlandese
Testi in traduzione italiana
Poster Guida
Indirizzi utili in italiano

Pubblicità

 

Corrivo

Image

Una App per mezzi pubblici, taxi e car sharing: a Helsinki non serve più l’auto

Le app per trovare la strada più veloce per arrivare in qualsiasi luogo, per cercare e pagare i mezzi pubblici o per usare un’auto del car sharing sono ormai di uso comune per moltissimi utenti di smartphone, anche nelle città italiane. Helsinki, ora, fa un’ulteriore passo avanti: la capitale finlandese è infatti la prima a integrare in un’unica app mappe, trasporti pubblici urbani, treni, taxi, car sharing e autonoleggio tradizionale, realizzando un vero esempio di mobilità integrata.
Lanciato in modalità test lo scorso ottobre per un numero limitato di utenti, il servizio Whim è stato realizzato dal Comune di Helsinki in collaborazione con l’Autorità regionale per i trasporti. Digitando una destinazione nell’app, si ricevono suggerimenti sul percorso ottimale per raggiungerla utilizzando un mix di sistemi di trasporto, con la possibilità di rielaborare la richiesta escludendo i mezzi che non si vogliono o non si possono utilizzare (ad esempio, il car sharing se non si ha la patente). E soprattutto, una volta selezionato il percorso preferito, Whim provvede automaticamente a pagare tutti i mezzi necessari: sui mezzi pubblici la stessa app avrà la funzione di biglietto.
Ogni utente, sulla base delle proprie esigenze di utilizzo del traporto pubblico e/o condiviso, può scegliere la modalità di pagamento preferita fra il “pay per use” (con addebito delle tariffe per i vari mezzi utilizzati) o un forfait mensile di 249 euro che offre accesso illimitato ai trasporti pubblici e 5.500 “punti Whim” per l’uso di taxi e car sharing, equivalenti a due giorni di noleggio di un’auto o otto corse di dieci chilometri in taxi. In base al test condotto in questi mesi sui primi 100 utenti, il pacchetto da 249 euro è sufficiente a coprire le necessità di trasporto della maggioranza degli utenti urbani. Ed è comunque più economico rispetto ai costi di proprietà e utilizzo di un’auto.
L’ambizione di Whim, oltre che di semplificare la vita agli attuali utenti dei mezzi pubblici, è infatti quella di offrire una reale alternativa all’auto privata, al punto da convincere molti abitanti di Helsinki a rinunciare a possederne una (lo slogan dell´iniziativa è "meglio che avere un´auto"). In futuro, con l’estensione a tutti i cittadini della possibilità di accedere al servizio, i responsabili di Whim assicurano che saranno disponibili anche altre opzioni, con pacchetti tariffari più contenuti o ancora più estesi (quindi con un numero maggiore di “punti Whim”) per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di utenti.
L’esperimento di Helsinki rappresenta un’esperienza importante alla quale guardano con interesse gli amministratori di molte grandi città europee e mondiali: in Italia, in particolare, il Comune e la Città metropolitana di Milano stanno lavorando da tempo a un progetto di mobilità integrata per molti aspetti simile a Whim, ma ancora non si hanno notizie sui possibili tempi di avvio di una fase sperimentale. (www.swzone.it, 23.12.16, Stefano Fossati)

 

La Rondine - RSS Feed

La Rondine

Rondine
La Rondine

Cari lettori, stiamo rinnovando il nostro sito. Pertanto nelle prossime settimane La Rondine non sarà sempre accessibile e potra' presentare delle anomalie grafiche o di funzionamento. Ci scusiamo per gli inconvenienti.

Un manoscritto inedito di Aulis J. Joki Stampa E-mail
di Pirjo Nummenaho (Napolin yliopisto)   
Indice articolo
Un manoscritto inedito di Aulis J. Joki
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6

Image

Sul lessico culturale finlandese attraverso le osservazioni di Aulis J. Joki

This contribution deals with Joki’s manuscript regarding lectures on cultural words in Finnish and its related languages starting from the oldest, the Uralic period. These lectures were meant to be held also at the University of Naples in 1980, but because of his sudden illness, he held only two of them.
 
Confluence of congeners
 
 
Aulis J. Joki (2.6.1913 - 8.2.1989), whose one hundredth anniversary was in 2013, was the only son of Johan Joki (a carpenter) and Amanda Tolvanen (1). He was native of Viipuri, where he lived until 1918, when his parents moved first to Lappeenranta and after that to Hämeenlinna, before settling down definitely in Tampere, where Joki attended his schools. He turned out to be a very talented and versatile student.

Joki was interested in linguistics, medicine (especially psychiatry) and even arts. He was good in sculpture and produced some really nice works. He was a good scholar and his research field was very vast, in fact, he received recognition in several areas. Besides the lexical history of Finnish language, he dealt also with Samoyedic and general Uralic studies. His contribution to language contacts between Uralic, Indo-European, and Altaic languages was of great relevance. He was even interested in Sinology. In fact, Joki was a leading organizer of oriental studies in Finland.

ImageHe was an honorary member of the Finno-Ugrian Society (Helsinki), Societas Uralo-Altaica (Göttingen), Wiener Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (Wien) and Türk Dil Kurumu (Ankara). Joki also translated famous travelling stories like Marco Polo’s travels. He had great talents and was highly appreciated in international circles.

This contribution deals with Joki’s manuscript regarding lectures on cultural words in Finnish and its related languages starting from the oldest, the Uralic period. These lectures were meant to be held also at the University of Naples in 1980, but because of his sudden illness, he held only two of them.

In his introduction Joki gives a historical description of the studies in this specific field. Up til now it has not received much attention in Finland. This manuscript has not been published before, as it is a map for lecture notes. It shows how words can be studied in their cultural contexts and not only from a typological point of view, as is the modern trend. On the other hand, during the past decades lists like the ones below have become almost popular.

(1) See A.J. Joki, Kaukomailta ja työkammioista (= Castrenianumin toimitteita 29), Helsinki 1988.

 

Suomen ja sukukielten kulttuurisanastosta

Kulttuurisanat (Aulis J. Joen luentomateriaalia (1))

Tämäntapainen luentosarja saattaa vaikuttaa vanhanaikaiselta. Voisi olla modernimpaa puhua esim. glossematiikasta tai “kielen atomiopista”, fonologiasta t. fonematiikasta. Uutuuden viehätystä tarjoaisi varmaan glottokronologian t. leksikostatistiikan tarkastelu fennougristiikan kannalta. Kiintoisaa olisi tutkia matemaattisen ja tilastollisen lingvistiikan saavutuksia sekä lännessä että idässä . – Kun kuitenkin olen valinnut yhdeksi teemakseni tänä lukuvuonna “suomalaisugrilaisten kielten kulttuurisanojen historian”, olen tehnyt näin ensinnäkin siksi, että voimassa olevat tutkintovaatimukset edellyttävät tällaisen luentosarjan pitämistä, ja toisaalta sen tähden, että toivon voivani tässä yhteydessä esittää ehkä jokusia uusiakin yksityiskohtia, koska olen joutunut vähän liikkumaan juuri sanahistorian piirissä. - Vaikka uudet tuulet puhaltavat voimakkaina etenkin kielitieteen valtamerentakaisissa keskuksissa, sielläkään ei perinnäinen kielihistoria ole suinkaan tykkänään syrjään sysättynä – eikä vertaileva historiallinen kielitiede tulekaan menettämään merkitystään – vaikka sen asema kylläkin on sikäli supistunut, että se ei ole enää lingvistiikan ehdoton keskus, vaan – nykyisittäin sanoen – yksi sen “sektoreista”.

Onhan selvää, että kieli ei ole vain sosiaalinen ilmiö, pelkkä nykyhetken kommunikaatioväline, vaan se on myös historiallinen ilmiö ja sitä on myös sellaisena tarkasteltava (2).

Kielihistorialliselle tutkimukselle ovat epäilemättä olleet hyödyksi eräät niistä oivalluksista, joihin viime vuosikymmenien kielitiede on nimenomaan kielen kuvauksena päätynyt. Nähdäkseni ovat kuitenkin struktuurin tutkimukset olleet arvokkaampia kuin eräät strukturalistiset äärimmäisvirtaukset. Monet strukturalistithan haluavat tehdä kielentutkimuksesta luonnontieteen (verte!) science. He haluavat, että se olisi yhtä eksaktista kuin matematiikka tai kvanttifysiikka. Hjelmslevin ihanteena on kangastellut algebra, amerikkalaisten strukturalistien teoksissa vilisee murtolausekkeita, yhtälöitä, juuria ja logaritmeja jne.

On sanottu, että pelkillä strukturalistisilla metodeilla operoitaessa kieli lopulta kuolee operointipöydälle. Eihän kieli ole ihmisestä riippumattomien matemaattisten suureidenjoukko, vaan ihmishengen subjektiivisen luomisen tulos. Strukturalistit kieltävät sanojen merkityspuolen: merkitys “extralinguistic”, tai “epälingvistinen maailma”. Mutta eihän merkitystä ole ilman kieltä – ja akustiset hahmot ovat pelkästään tyhjää ääntä, kaikua, jollei niillä ole merkitystä.

Henkitieteenä on kielitieteenkin tehtävänä ja päämääränä ihmisen ja ihmiskunnan tuntemuksen edistäminen.

Kulttuurisanoiksi määrittelee Y.H. Toivonen vastaavissa luennoissaan “sanat, jotka merkitsevät sekä aineellisen että henkisen elämän ja viljelyn piiriin kuuluvia käsitteitä”. Hän käytti tarkoituksellisesti sanaa viljely, jota latinan cultura nimenomaisesti merkitsee, alkuaan erityisesti maanviljelyä, mutta myös mm. eläinten ja kasvien kehittämistä. Kulttuurisanoja käytetään kulttuurihistoriallisina todistuskappaleina. Jos voimme osoittaa jonkin kulttuurisanan olleen tiettynä aikana tietyn kieliyhteisön käytössä, päättelemme, että sanan ilmaisema käsitekin, esine, teko jne., on samaan aikaan ollut tunnettu. Kielteisten päätelmien tekeminen päinvastaisissa tapauksissa on useinkin uskaliasta: vanhan kulttuurisanan puuttuminen ei ilman muuta todista käsitteenkin puuttumista tiettynä aikana, sillä vanha sana on saattanut hävitä, kuolla, unohtua uudemman tieltä.


 
< Prec.   Pros. >

Pubblicità

Image

Viaggi frizzanti, assaggi inebrianti

 

Eventi

Spazio Sámi  al Nordic Film Fest di Roma

Image

La Lapponia al cinema

La sesta edizione del Nordic Film Fest, NFF, appena conclusasi a Roma presso la casa del Cinema (vedi il nostro servizio sulla Rondine ) ha avuto, e questa è una interessante novità rispetto alle precedenti edizioni, uno spazio speciale riservato alla cinematografia dei paesi nordici avente come tematica  storie e soggetti legati al popolo Sámi, comunemente chiamato da noi ‘lappone’, ovvero ai membri della comunità indigena lappone che si estende a nord dei paesi nordici e, in minima parte, anche in Russia.

Questa sezione speciale, denominata ‘Spazio Sámi’  è stata ideata con lo scopo di celebrare il centenario del primo Congresso Nazionale dei Sámi,  avvenuto il 6 febbraio del 1917 a Trondheim in Norvegia, dove si riunirono per la prima volta i Sámi provenienti dalla Finlandia, Norvegia e Svezia. Inoltre, lo stesso logo del NFF di quest’anno ha richiamato i colori della bandiera Sámi.

Image Pathfinder

Le pellicole presentate comprendevano il classico finlandese del 1952 del regista Erik Blomberg,  Valkoinen peura (La renna bianca) che ha inaugurato il 4 maggio il NFF; Kuun metsän Kaisa (La foresta incantata di Kaisa), 2016, Finlandia, della regista Katja Gauriloff; Pathfinder (Veiviseren), 1987, Norvegia, del regista Nils Gaup; Northern Great Mountain (StoerreVaerie), Svezia, 2015, della regista Amanda Kernell e della stessa regista Sámi Blood (Sameblod – 2016); Sami Boy (Sámi Bojá), 2015, Norvegia, diretto da Elle Sofe Henriksen. (Gianfranco Nitti)

 

 

Pubblicità

 

Eventi